Logo ng OMI
Balita
Isalin ang pahinang ito:

Kamakailang mga Balita

Feed News

News Archives


Pinakabagong Video at Audio

Mas maraming video at audio>

Oblate Parish Pastors Support Indigenous Peoples in the Amazon

Hunyo 8th, 2009

Ang mga pastor ng Oblatado ng Latin America, na nagtatagpo sa Lima, Peru noong Abril 20-25, 2009, ay naglathala ng sumusunod na deklarasyon: Pagprotekta at Paggalang sa Amazon, pinoprotektahan namin ang mga katutubo. Ang pahayag ay nilagdaan ng 41 Oblates at 2 diocesan priest.

Pagprotekta at Paggalang sa Amazon, pinoprotektahan namin ang katutubo

1. Kinikilala namin na ang mga Indigenous Peoples of the Amazon ang bumubuo sa isa sa mga pinaka-nakalimutan, marginalized, pinagsamantalahan at ibinukod na grupo ng mga tao sa ating lipunan kung saan ang kanilang mga karapatan ay napapansin at nasugatan sa pamamagitan ng kapabayaan, sa pamamagitan ng kawalang-interes at sa pamamagitan ng aplikasyon ng mga pampublikong patakaran sa bahagi ng ilang mga pamahalaan na pumapabor sa mga modelo sa ekonomiya na hindi kaayon sa pag-aalaga ng paglikha, concretely, ang Amazon at ang mga tao na nakatira doon.

2. Sa Latin America, sinusubukan nilang pasimulan ang isang "masamang sistemang pang-ekonomiya" (Dokumento ng Aparecida 385), na nailalarawan sa paghahanap ng kayamanan at paglalim ng isang pandaigdigang krisis pang-ekonomiya-pampinansyal na nagpapalala sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng ating mga tao. ; ang pagbawas ng halaga ng tao; ang pagdaragdag ng kawalan ng katarungan sa lipunan at pagkawasak ng ekolohiya na nagbabanta sa pagkakaroon ng mga pamayanan ng mga katutubo at magsasaka na sinamsam ng kanilang mga lupain; institusyonal na karahasan; Korapsyon; ang maling pagtrato ng mga tao; ang kriminalisasyon ng mga protesta; walang parusa; droga at trapiko sa droga; kahirapan sa lunsod; mga migrante; ang krisis sa tubig; ang alyansa ng media ng komunikasyon sa mga makapangyarihang; consumerism at maling advertising ...

3. Sumasali kami sa panawagan ng sibil na lipunan at ng mga simbahan na nagtatrabaho sa mga katutubong mamamayan, lalo na ang pagtawag para sa lubos na paggalang sa Convention 169 tungkol sa mga Katutubo at Tribo Bayan sa mga independiyenteng bansa, mula sa International Labour Organization, gayundin sa United Deklarasyon ng mga Bansa sa mga karapatan ng mga katutubo. Sa mga ito, ang paggalang sa buhay at lupain bilang yaman ng pag-aari ng mga taong ito ay malinaw.

4. Sa konteksto ng pulong ng First Latin American ng mga Oblate Pastor, pinatutunayan namin ang pagkakaroon ng misyonero at makahulang pagkakaroon ng mga ito sa iba't ibang mga pamayanan - ang mga katutubo, mga manggagawa sa bukid, mga nagmula sa Africa, at mga naghihikahos sa mga sentro ng lunsod, hinayaan ang "ating buhay ay napayaman ng mga mahihirap at mga napapaliit habang nakikipagtulungan kami sa kanila, sapagkat maaari silang makinig sa atin ng mga bagong paraan ng Ebanghelis na ipinahayag natin. (Panuntunan 8a)

5. Sa gawaing ito, maingat naming pakikinggan ang kanilang mga malalim na halaga, ang kanilang karunungan at tradisyon sa kanilang kultura. Itataas ang panawagan ng isang mas malawak na pakikiisa sa mga pakikibaka ng mga katutubong mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang tubig, ang kanilang lupain at ang kanilang karapatang umiral at matamasa ang isang marangal na buhay. Bilang mga Obligado ng Missionary of Mary Immaculate na nagtatrabaho sa mga lupaing ito, sumasali kami sa lahat ng kanilang mga demonstrasyon at inaangkin lamang ang daloy mula sa puso ng aming mga tao.

Bumalik sa Tuktok