Logo ng OMI
Balita
Isalin ang pahinang ito:

Kamakailang mga Balita

Feed News

News Archives


Pinakabagong Video at Audio

Mas maraming video at audio>

Mensahe ng Probinsyano para sa Kapistahan ni St. Eugene

Mayo 28th, 2024

Pagbati sa Kapistahan ni San Eugene de Mazenod mula sa Probinsyano:

          Sa lahat ng nangakong miyembro ng Lalawigan ng Estados Unidos, ang Delegasyon ng Zambia, ang Misyon ng Baja California, ang Misyon ng Turkmenistan, ang Men in Formation, Honorary Oblates, Oblate Associates, mga miyembro ng Mazenodian Family, Empleyado, at lahat ng taong nakikibahagi sa sa ating ministeryo. Nagpapadala ako sa iyo ng mga pagbati at pagpapala sa masayang okasyong ito ng Kapistahan ni Saint Eugene de Mazenod, ang nagtatag ng Missionary Oblates of Mary Immaculate.

          Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang buhay at pamana ni San Eugene, isang taong masigasig, mahabagin, at matapang. Inialay niya ang kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga mahihirap at pinaka-tinalikuran at bumuo ng isang komunidad ng mga misyonero na nagbabahagi ng kanyang pananaw at diwa. Siya ay isang tao ng panalangin na may malalim na pag-ibig para kay Jesu-Kristo at sa kanyang Simbahan at isang magiliw na debosyon kay Maria, ang Ina ng Diyos. Ang pamana na ito ay nagpapatuloy ngayon sa paglilingkod na ibinibigay natin sa mga tao ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa regalo ni San Eugene, na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na tularan ang kanyang halimbawa at ipagpatuloy ang kanyang misyon sa sarili nating panahon at lugar.

          Nagpapasalamat din ako sa regalo ng bawat isa sa inyo, dahil pinag-isa tayo ng iisang karisma at iisang tawag sa kabanalan. Ipinagmamalaki namin na kabilang sa Kongregasyong ito, na may mayamang kasaysayan at may magandang kinabukasan, salamat sa iyong dedikasyon at pagkabukas-palad, mga miyembro at mga katuwang nito.

          Sa pagdiriwang natin ng Kapistahan ni San Eugene, hinihikayat ko kayong baguhin ang aming pangako na mamuhay bilang kanyang mga anak na lalaki at babae at maglingkod bilang kanyang mga saksi at katrabaho sa ubasan ng Panginoon. Ipinagdarasal ko ngayon para sa iyo at sa iyong mga intensyon. Idinadalangin ko lalo na ang mga pangangailangan ng mga mahihirap at mga marginalized, na mas pinipiling tumatanggap ng ating ministeryo. Nawa'y mamagitan si San Eugene de Mazenod para sa atin, at pagpalain tayo ng Diyos ng kanyang biyaya at kapayapaan.

Taos-puso sa iyo kay Hesukristo at Maria,
Rev. Raymond Cook, Probinsiya ng OMI Lalawigan ng Estados Unidos

I-DOWNLOAD ANG 2024 OBLATE FEAST DAY MESSAGE

Bumalik sa Tuktok