Logo ng OMI

Ang aming Ministri sa mga Katutubong Pamilya sa Brazil

Sa pamamagitan ng: Michael Brady, OMI

"500 taon ng pagdurusa, patayan, pagbubukod, pagtatangi, paggalugad, pagpuksa ng ating mga tao at kultura, panggagahasa sa ating mga kababaihan, pagkawasak ng ating mga lupain, ng ating mga kagubatan, na kinuha mula sa atin sa pagsalakay… Kami ay nagdadalamhati . Hanggang kailan? Hindi ka ba nahihiya sa memorya na ito na nasa aming kaluluwa at nasa aming puso? Ikuwento namin ito para sa hangarin ng Justice, Land and Liberty ”(Words of Matalaue, isang batang miyembro ng Pataxo People noong ika-26 ng Abril 2000 sa pagdiriwang ng Eukaristiya sa Coroa Vermelha, upang markahan ang pagdating sa lugar na iyon ng 500 taon nakaraan ng mga "natuklasan" ang Brazil).

Kinukuha ko ang mga salitang ito mula sa pangunahing teksto ng "Campanha da Fraternidade" 2002. Ang "Campanha" na ito ay inihanda bawat taon ng National Conference of Bishops. Sa taong iyon tinawag ng lahat ang mga Obispo sa pakikiisa sa mga Katutubong Tao. Kami, bilang Oblates, ay narinig ang tawag na ito at tumugon sa anumang paraan na magagawa namin alinsunod sa mga pangyayaring nahanap namin ang aming sarili.

Si Joao Altino, na mga ministro sa isang Parokya sa Mato Grosso, ay pumasok sa mas malalim na pakikipag-usap sa mga Ofaie People na nakatira sa isang Aldeia na hindi masyadong malayo. Ang ilang lupain kung saan ang mga taong ito ay may karapatan sa Konstitusyon na ilegal na inookupahan at sa gayon si Joao, kasama ang ilang mga miyembro ng Konseho ng Misyonero para sa mga Katutubo, ay nakatulong sa kanila na malaman ang kanilang mga karapatan at maghanap ng kanilang pinarangalan sa pagsasanay. Patuloy na sinasamahan ni Joao ang mga taong ito. Sila ay may karapatan sa ilang pamigay ng Gobyerno na tinutulungan niya na malaman at makuha. Kapag dumating ang pera, umupo siya sa kanila upang isipin kung paano pinakamahusay na gamitin ito. Sinabi niya sa akin na kung hindi niya ginawa iyon, gagamitin nila ito upang bumili ng lumang kotse o baka. Tinutulungan niya silang magkaroon ng transparency sa paggamit ng mga gawad; kung hindi man ay matuyo ang balon! Tinulungan din niya silang bilhin ang mga Bee Hives at ngayon ay nagbebenta ng honey.

Dito sa Goiania, mayroong isang "Cäsa do Indio" kung saan ang mga Katutubong tao ay dumating sa kaso ng malubhang karamdaman. Pagdating nila karaniwang kasama nila ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Noong 2002, sa "Dia do Indio," inimbitahan namin ang mga pamilyang ito sa isang pagdiriwang kasama ang mga miyembro ng "Comunidades de Base." Napakahusay ng pagpunta ng araw. Ang Katutubong Tao ay nagsalita tungkol sa kanilang sarili, at habang ginagawa nila ito, ang kanilang magagandang mga katangian ng tao ay sumikat at pinatalsik ang kadiliman ng pagtatangi at mga imahe ng stereotype mula sa maraming mga isipan. Mula noon ay patuloy kaming nakikipag-ugnay.

Sa Semana Santa ngayong taon, nakatanggap kami ng isang tawag sa telepono mula sa ilang mga "Xavante" na Tao na nasa Goiania dahil sa sakit ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Tinanong nila kami kung maaari silang sumali sa amin para sa pagdiriwang ng Eukaristiya sa Linggo ng Pagkabuhay. Ang isa sa kanila ay binasa ang unang pagbasa na kung saan ay ang mga salita ni Pedro sa bahay ni Cornelius - isang magandang pagkakataon! Ang ilan sa mga taong ito ay nagpasyang magpabinyag, sa pamamagitan ng aktibidad ng misyonero ng mga Salesian sa Mato Grosso. Minsan hinihiling nila sa amin na bisitahin ang kanilang may sakit na kamag-anak sa ospital. Kamakailan lamang, isang batang Xavante na nagmula sa isang Aldeia kasama ang kanyang may sakit na lolo ang nagtanong sa akin na pumunta sa ospital at manalangin kasama niya. Nang makarating ako sa kama, naisip kong imposible ang komunikasyon; siya ay isang Xavante - 102 taong gulang. Pagkatapos sinabi sa kanya ng apo na ako ay isang Padre. Nagliwanag ang mukha niya at inunat niya ang kanyang mga braso na parang isang dalawang taong gulang at niyakap ako. Ang ilang mga teolohikal na katanungan ay nakabitin habang nagmamaneho ako sa ospital, ngunit nang yakapin niya ako bilang kaibigan, napagtanto kong ang kaganapan ay mas malaki kaysa sa anumang ulat. Kaya't sa palagay ko masasabing ang bahagi ng ating pagkakaroon sa mga katutubong tao ay isang tugon sa isang paanyaya sa halip na isang pagpapatupad ng isang paunang nagawa na plano.

Dahil sa Oblate Communications, ang opisyal na website ng Obligasyon ng mga Misyonero ni Maria na walang bahid sa pagbabahagi ng kuwentong ito.

Bumalik sa Tuktok