Logo ng OMI
Tungkol sa Amin
Isalin ang pahinang ito:

Mga Tuntunin ng Paggamit ng Website

Ang tanggapan ng Justice, Peace and Integrity of Creation ay nagpapanatili ng website na ito, www.omiusajpic.org bilang isang serbisyo sa mga kasosyo nito at sa pangkalahatang publiko. Sa paggamit ng website, sumasang-ayon ka na sumunod sa mga sumusunod na tuntunin at kundisyon na maaari naming baguhin anumang oras sa pamamagitan ng pag-post ng paunawa sa website.

1. Paggamit ng Site. Ang lahat ng teksto, larawan, marka, logo at iba pang nilalaman ng website na ito at alinman sa naunang ipinadala sa iyo sa pamamagitan ng e-mail o iba pang paraan (sama-sama, ang "Nilalaman ng Mga Site") ay pagmamay-ari sa amin o sa mga third party.

2. Paggamit ng Serbisyo: Pinahihintulutan ka ng TheJustice, Peace and Integrity of Creation na tingnan, i-download, at i-print ang paksa ng nilalaman ng website sa mga sumusunod na kundisyon:

(i) maaari mo lamang i-download at i-print ang nilalaman ng website kung kinakailangan upang suriin kung ang mga serbisyo ng Missionary Association ay angkop para sa iyong paggamit.

(ii) hindi mo maaaring gamitin ang alinman sa nilalaman ng website para sa layunin ng soliciting, para sa anumang serbisyo o produkto, mga kumpanya na may impormasyon na kasama sa nilalaman ng website.

(iii) hindi mo maaaring baguhin ang nilalaman ng website. Ang lahat ng software na ginagamit sa website ay pagmamay-ari sa amin o sa mga ikatlong partido, at maliban sa maaaring kinakailangan na gamitin ang nabanggit na grant ng lisensya, anumang paggamit, muling pamamahagi, pagbebenta, de-compilation, reverse engineering, disassembly, pagsasalin o iba pang pagbawas ng naturang ipinagbabawal ang software sa pormularyo na nababasa ng tao.

3. Mga link sa mga website ng Third Party: Ang website na ito ay naglalaman ng mga link sa mga website ng third-party. Ang mga link na ito ay hindi isang endorsement. Ang mga naka-link na website ay wala sa aming kontrol, at hindi kami ang mananagot para sa mga nilalaman ng anumang naka-link na site.

4. Patakaran sa Pagkapribado: Mangyaring siguraduhin na basahin ang aming Pribadong Patakaran, na inkorporada dito sa pamamagitan ng pagsangguni.

5. Pagtatanggol ng mga Warranty, Limitasyon ng Pananagutan at Pagbabayad-Seguro:Ang The Justice, Peace and Integrity of Creation ay hindi gumagawa ng mga representasyon o warranty ng anumang uri hinggil sa nilalaman ng website. Ang nilalaman ng website ay ibinibigay sa kundisyon na "AS IS". Walang payo o impormasyon, maging pasalita man o nakasulat, na nakuha mo mula sa Missionary Association o sa pamamagitan ng nilalaman ng website o website na lilikha ng anumang warranty na hindi malinaw na nakasaad dito.

Sumasang-ayon kang bayaran ang Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha na hindi nakasasama sa lahat ng mga sanhi ng pagkilos, mga claim at mga paratang, gastos, bayad, singil, at gastos, pagkalugi, at mga pananagutan na nagmumula sa o may kinalaman sa paglabag o di-umano'y paglabag sa iyong mga tungkulin o mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito o sa iyong paggamit ng website o nilalaman ng website na ito.

6. Miscellaneous:  Kung ang anumang probisyon dito ay labag sa batas, walang bisa o hindi maipapatupad, ang probisyong iyon ay itinuturing na severable mula sa iba pang mga probisyon dito at hindi nakakaapekto sa bisa at pagpapatupad ng anumang natitirang mga probisyon.

Bumalik sa Tuktok