Logo ng OMI JPIC

Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha

Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate  Lalawigan ng Estados Unidos

Logo ng OMI
http://omiusajpic.org/topic/: Latin America at Caribbean
Isalin ang pahinang ito:

Haiti

Ang pagkakaroon ng Oblate sa Haiti ay nagsimula noong 1950's nang ang Oblates mula sa lalawigan ng St John the Baptist - pangunahin na naglilingkod sa New England - ay tinanggap ang paanyaya na magtatag ng isang misyon sa Haiti. Ang pagkakaroon ng Oblate ay una na nakatuon sa buong timog Haiti hanggang sa Tiburon. Ngayon Oblates ay napaka-aktibo din sa hilagang-silangan.

Ang pagtatayo ng lokal na iglesya sa bansang ito ay isang pangunahing pokus ng gawain. Kabilang dito ang pagtataas ng mga kinakailangang mapagkukunan upang bumuo ng mga simbahan, klinika, paaralan at ilang kooperatiba, mga inisyatibo batay sa komunidad. Ang mga mahahalagang prayoridad ay mananatiling sumusuporta at, kung minsan ay humahantong, ang pagsisikap ng mga lider ng relihiyon na protektahan at itaguyod ang mga karapatang pantao at katarungan Kabilang dito ang pagtugon sa kalagayan ng mga taga-Haiti sa hangganan ng Dominican Republic.

Mangyaring hanapin ang aming mga ulat sa Lindol sa pamamagitan ng paghahanap sa aming site para sa Haiti.

Link:

Bumalik sa Tuktok