Logo ng OMI

VIVAT International

Ang VIVAT International ay binubuo ng maraming kongregasyong relihiyon, kabilang ang Obligasyon ng mga Missionary ng Maria Immaculate, na sumali upang makilala bilang isa sa pamamagitan ng ECOSOC.

Ang pangalan ng VIVAT International ay isang simbolo ng pagkakaisa ng mga kongregasyon mula sa kung saan ang organisasyon ay nabuo. Ang VIVAT International ay isang organisadong network ng pitong kongregasyong relihiyon:

  • Mga Magulang ng mga Misyonero Mga Lingkod ng Banal na Espiritu (SSpS)
  • Mga Banal na Salita Misyonero (SVD)
  • Missionary Sisters of the Holy Rosary (MSHR)
  • Comboni Sisters (CMS)
  • Kongregasyon ng Banal na Espiritu (CSSP)
  • Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate (OMI)
  • Comboni Missionaries of the Heart of Jesus (MCC)

Ang kadalubhasaan, at / o karanasan ng mga kongregasyong ito at ang kanilang mga kaugnay na mga network sa mga isyu na may kaugnayan sa katarungang panlipunan, pagpapaunlad, kapayapaan at / o ekolohiya ay isang mahalagang kontribusyon sa mga deliberasyon ng UN. Kahit na ang VIVAT International ay pormal na inkorporada bilang isang non-profit na organisasyon sa Disyembre 19, 2000, ang mga miyembro nito ay nagtatrabaho sa mga lugar na iyon para sa higit sa150 na taon.

Higit pang impormasyon sa VIVAT…

Bumalik sa Tuktok