Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon
Isalin ang pahinang ito:

Ang aming Mga Isyu

Gumagawa ang hakbangin ng OMI Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) upang itaguyod ang dignidad ng tao at respeto para sa nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng aming adbokasiya sa mga institusyon ng gobyerno, isinusulong ang Faith Consistent Investing, makisali sa mga korporasyonedukasyon outreach, at pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa antas ng lokal, rehiyonal at internasyonal.

Dignidad ng tao

Sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, ang dignidad ng tao ay nakaugat sa kanyang paglikha sa larawan at pagkakahawig ng Diyos. Ang aming pagtataguyod para sa isang etika ng Consistent Life, Social at Economic Justice, at ang Integridad ng Paglikha ay nagmumula sa pag-unawa na ito.

Oblate Outreach at Animation

Bilang bahagi ng aming programa ng outreach at animation ay nagbibigay kami ng mga pagtatanghal at pagsasagawa ng mga workshop sa iba't ibang mga sentro, humubog ng mga bahay ng pagbuo, at mga parokya at mga kongregasyon. Patuloy kaming bubuo ng aming digital na pagkakaroon sa pamamagitan ng aming website at sa pamamagitan ng pagpapalawak ng aming pagkakaroon ng social media. Ang bawat isa sa mga sasakyan na ito ay isang pagkakataon para sa amin upang mas epektibo at madalas na maabot ang aming maraming mga komunidad ng mga nakikipagtulungan at kaibigan.

Integridad ng Paglikha

Ang pagprotekta sa malaking halaga ng mundo at paghihikayat ng mabuting pangangasiwa ng ating kapaligiran o bilang tinawag tayo ni Pope Francis na "MAG-CARE PARA SA ATING KOMONYO NG BAYAN" ay isang mahalagang bahagi ng ating ministeryo ng JPIC. Tayo ay nagtatrabaho upang 'berde' ang Oblate kongregasyon, tulungan ang mga tao sa mga pews na protektahan ang kapaligiran, protektahan ang mga endangered ecosystem, labanan klima pagbabago, protektahan ang mahal ng ating planeta supply ng tubig, panatilihin extractive industries nang balanse, at magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga pagsisikap sa ekolohiya at mga isyu sa iba pang mga bahagi ng mundo ng OMI.

Faith Consistent Investing

Ang pag-align sa pamamahala ng mga pag-aari ng isang tao man kung ito ay likido o naayos ay naging isang bagong abot-tanang na misyonero para sa mga mananampalataya at mga institusyong batay sa pananampalataya. Ang pamumuhunan ayon sa pananampalataya ng isang tao upang harapin ang kawalang-katarungang panlipunan, itaguyod ang kapayapaan, katarungan, pagkakapantay-pantay, at isang malusog na kapaligiran sa pandaigdigan ay isang makapangyarihang paraan upang magkatawang-tao ng Ebanghelyo at ang Oblate Charism sa mundo ngayon. Nagtatrabaho kami patungo sa higit na makatarungan at napapanatiling pamilihan sa pamamagitan ng aming pare-pareho na pananaliksik sa pamumuhunan na malapit na nakahanay sa Catholic Social Pagtuturo at ng UN Sustainable Development Goals.

Bumalik sa Tuktok