Logo ng OMI

Parusang kamatayan

Ang Kampanya upang tapusin ang paggamit ng parusa ng kamatayan bumubuo ng bahagi ng inisyatibong Consistent Life ng Oblate JPIC. Sa kampanyang ito, ang opisina ng Oblate JPIC ay nagbibigay ng mga mapagkukunan at mga suhestiyon sa pagkilos na sumasalamin sa pagtuturo ng Simbahang Katoliko upang wakasan ang paggamit ng parusang kamatayan sa Estados Unidos. Ang aming kamakailang pakikipag-ugnayan ay upang suportahan ang Oblates at mga kasosyo upang maging kasangkot sa pagwawakas ng parusang kamatayan sa Illinois at Connecticut.

Ang isyu

Ang bawat Lipunan ay may tungkulin na ipagtanggol ang buhay laban sa karahasan at upang maabot ang mga biktima ng krimen. Kasabay nito, ang pagtaas ng pag-asa ng bansa sa parusang kamatayan ay hindi maaaring maging makatwiran, dahil mayroon tayong iba pang mga paraan upang maprotektahan ang lipunan na mas magalang sa buhay ng tao. Sa inspirasyon ng mga turo ni Jesus gayundin ng Pagtuturo ng Katolikong Panlipunan, matindi nating tutulan ang parusang kamatayan. Bilang parehong etikal at praktikal na bagay, ang parusang kamatayan ay nagtataas ng mga tanong ng kawalang-katarungan at hindi pagkakapantay-pantay.

Ano ang ginagawa namin

Ang aming kampanya upang tapusin ang paggamit ng parusang kamatayan ay nagmumula sa Oblate JPIC na diin sa isang etika ng pare-parehong buhay. Nagbibigay ang opisina ng mga mapagkukunan at mga mungkahi sa pagkilos na nagpapakita ng pagtuturo ng Simbahang Katoliko sa parusang kamatayan. Kamakailan lamang, sinusuportahan namin ang pakikipag-ugnayan ng Oblates at mga kasosyo sa mga kampanyang parusang kamatayan sa Illinois at Connecticut. Nagbibigay kami ng mga pananaw sa relihiyon, pagtataguyod at mga mapagkukunang pang-edukasyon sa pagsalungat sa parusang kamatayan at mga alternatibo.

Ano ang Magagawa Mo

Alamin kung may mga pagsisikap na tapusin ang paggamit ng parusang kamatayan sa iyong estado. Bisitahin ang Pambansang Koalisyon upang Buwagin ang Kamatayan ng Kamatayan at ang Death Penalty Information Centre para sa mga pinakabagong impormasyon at mga mungkahi sa pagkilos.

Mga Mapagkukunan Para sa Pagkilos

 

"Ang pagtatapos ng parusang kamatayan ay magiging isang mahalagang hakbang na malayo sa isang kultura ng kamatayan at patungo sa pagbuo ng isang kultura ng buhay."- Mula sa: Isang Kultura ng Buhay at ang Parusa ng Kamatayan; Ang Komperensiya ng mga Simbahang Katoliko ng Estados Unidos, 2005

Bumalik sa Tuktok