Logo ng OMI

Karapatang pantao

Ang mga Obligasyong Misyonero ay nakatuon sa pagtataguyod ng dignidad ng mga tao sa lahat ng dako. Ang doktrina ng mga karapatang pantao na pinagtibay ng United Nations ay may nito mga pinagmulan sa Katutubong Panlipunan Pagtuturo.

Ang Mga Karapatang Pantao ay madalas na tinukoy bilang "pangunahing mga karapatan at kalayaan kung saan may karapatan ang lahat ng tao." Ang mga halimbawa ng mga karapatan at kalayaan na kadalasang itinuturing na karapatang pantao ay kasama mga karapatang sibil at pulitika, tulad ng karapatan sa buhay at kalayaan, kalayaan sa pagpapahayag, at pagkakapantay-pantay sa harap ng batas; at mga karapatan sa lipunan, kultura at ekonomiya, kabilang ang karapatan na lumahok sa kultura, karapatan sa pagkain, karapatan sa trabaho, at karapatan sa edukasyon.

Ang mga bansa kung saan ang mga Oblates ay aktibong nagtataguyod para sa pangangalaga ng mga pangunahing mga karapatan isama Bangladesh, DR Congo, ang Pilipinas, Sri Lanka, at Zimbabwe. Aktibo rin kaming nagtataguyod ng paggalang sa mga karapatang pantao at dignidad ng tao sa aming mga dialogo sa mga korporasyon.

Link:

Para sa listahan ng lahat ng Special Rapporteurs, bisitahin ang website ng UN Human Rights Council 

 

Bumalik sa Tuktok