Logo ng OMI

Mga Palatandaan at Tanong ng Human Trafficking

Mga palatandaan ng human trafficking at mga katanungang itatanong mula sa US Department of Health and Human Services.

Mga palatandaan na hahanapin:

 • Katibayan ng pagiging kontrolado / sinamahan ng ibang tao na tila dominahin
 • Katibayan ng kawalan ng kakayahan upang ilipat, mag-iwan ng trabaho o kahit na pinapayagan sa pampublikong walang kasama
 • Bruises o iba pang mga palatandaan ng pisikal na pang-aabuso
 • Takot, depression, submissiveness
 • Hindi nagsasalita sa sariling ngalan at / o hindi nagsasalita ng Ingles
 • Walang pasaporte o iba pang pagkakakilanlan

Mga tanong na itanong:

 • Anong klase ng trabaho ang ginagawa mo?
 • Binabayaran ka ba? Maaari mo bang itago kung ano ang iyong kikitain o may isang taong may hawak na ito para sa iyo?
 • Maaari mo bang iwan ang iyong trabaho kung gusto mo?
 • Maaari ka bang pumunta at pumunta sa gusto mo?
 • Nababahala ka ba o ang iyong pamilya?
 • Ano ang iyong kalagayan sa paggawa at pamumuhay?
 • Saan ka nakatulog at kumain?
 • Kailangan bang humingi ng pahintulot na kumain / matulog / pumunta sa banyo?
 • Mayroon bang mga kandado sa iyong mga pinto / bintana upang hindi ka makakalabas?
 • Nakuha ba ang iyong pagkakakilanlan o dokumentasyon mula sa iyo?

Para sa mga bata:

 • Bakit ka dumating sa US? Ano ang inaasahan mo noong dumating ka? Natakot ka ba?
 • Mayroon ka bang anumang mga papeles? Sino ang may mga ito?
 • Ikaw ba ay nasa paaralan? Nagtatrabaho ka ba? Maaari kang umalis kung gusto mo?
 • Saan ka nakatira? Sino pa ang naninirahan doon? Sigurado ka natatakot na umalis?
 • May sinuman ba na nagbabanta sa iyo upang maiwasan kang tumakbo palayo?
 • Mayroon bang sinumang nakatago sa iyo o nasaktan ka?

Kung pinaghihinalaan mo ang isang tao ay maaaring isang biktima ng human trafficking tawagan ang Impormasyon sa Trafficking at Hotline ng Pagsangguni 1-888-373-7888

Bumalik sa Tuktok