Logo ng OMI

Pro-Life Issues

"Ang buhay ng tao ay dapat igalang at protektahan ng ganap mula sa sandali ng paglilihi. Mula sa unang sandali ng pag-iral, ang isang tao ay dapat kilalanin na mayroong mga karapatan ng isang tao - bukod dito ay ang hindi malalabag na karapatan ng bawat inosenteng nilalang sa buhay. " CCC 2270

Ang US Conference of Catholic Bishops (USCCB) ay may malaking kawani na nagtatrabaho sa mga pro-life activities at ang kanilang website ay mayaman sa mga mapagkukunan ng impormasyon.

Bisitahin ang USCCB Pro-Life Initiative

Ang Mga Isyu sa Pro-Life na ginagamot ay:

Tiyak na trabaho laban sa Pagpapalaglag:

Pagkakasangkot ng Oblate sa Mga Aktibidad ng Pro-Life:

Marso para sa Buhay - Bawat taon, ang mga Oblates ay nagbibigay ng pabahay para sa mga seminarians ng 20-30 na pumupunta sa Washington para sa Marso para sa Buhay sa National Mall. Ang mga Indibidwal na Oblates ay dumadalo rin sa Marso.

Dwight Hoeberechts 'March Across America - sa 2009, Fr. Sumama si Hoeberechts sa Crossroads America sa paglalakad sa buong bansa upang itaas ang kamalayan ng mga isyu sa pro-buhay.

Bumalik sa Tuktok