Logo ng OMI

Torture

"... isang paggalang sa dignidad ng bawat tao, kapanalig o kaaway, ay dapat maglingkod bilang pundasyon ng pagtugis ng katarungan at kapayapaan. Walang maaaring makompromiso sa moral na pangangailangan upang protektahan ang mga pangunahing karapatang pantao ng sinumang indibidwal na nakulong sa anumang dahilan. "

- Mula sa Letter to House at Senate Conferees on Human Rights and Torture na nilagdaan ng The Most Reverend John H. Ricard, Chairman, Committee on International Policy, USCCB

Ang pagpapahirap ay ipinagbabawal sa internasyonal na batas. Iba't ibang mga kahulugan ang umiiral, ngunit ito ay karaniwang itinuturing na tumutukoy sa malubhang sakit sa isip at pisikal at pagdurusa na sinadya sa isang tao, kadalasan ng isang tao sa isang opisyal na posisyon o sa ilalim ng awtoridad ng isang taong kumikilos sa isang opisyal na kapasidad. Maaari itong gamitin para sa layunin ng pagsisikap na makakuha ng impormasyon, upang parusahan o takutin. Ang international humanitarian law ay hindi nangangailangan na ang taong responsable sa pagpapahirap ay nasa opisyal na posisyon.

Ang Oblate na Opisina ng JPIC ay nag-endorso sa Torture Abolition and Survivors Support Coalition International (TASSC) at ang Pambansang Relihiyosong Koalisyon laban sa Tortyur.

TASSC argues na "... may maraming mga katibayan na sa dulo, labis na pagpapahirap ay hindi nagbibigay ng mas higit na pambansang seguridad, ngunit sa halip nagbabanta ito. Ang karahasan ay nagmula sa karahasan. Tayo nga ay matatag sa aming posisyon na maaaring walang tolerance para sa labis na pagpapahirap. "

Ang Pambansang Relihiyosong Koalisyon Laban sa Pagsakit iginiit sa pahayag ng kanyang budhi, na hinihikayat na pirmahan ng lahat, na: "Ang pagpapahirap ay lumalabag sa pangunahing dignidad ng tao na pinahahalagahan ng lahat ng mga relihiyon, sa kanilang pinakamataas na hangarin. Pinapahamak nito ang lahat na kasangkot - mga gumagawa ng patakaran, may kagagawan at biktima. Sinasalungat nito ang pinakamamahal na mga ideyal ng ating bansa. Anumang mga patakaran na nagpapahintulot sa pagpapahirap at hindi makataong paggamot ay nakakagulat at hindi matatagalan sa moral. "

Pakibisita ang mga website ng dalawang organisasyong ito na kumikilos upang ihinto ang labis na pagpapahirap:

1. Ang TASSC, isang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa labis na pagpapahirap, ang mga kampanya upang maalis ang mga gawi at paraan upang suportahan ang mga biktima ng labis na pagpapahirap.

2. Ang Pambansang Relihiyosong Koalisyon laban sa Torture ay naghihikayat sa mga indibidwal at samahan na mag-sign sa Pahayag ng Konsiyensiyang ito at tumulong na itaas ang kamalayan tungkol sa pangangailangan upang maiwasan ang labis na pagpapahirap.

Makipag-ugnay sa TASSC upang magkaroon ng isang nakaligtas ng labis na pagpapahirap makipag-usap sa iyong grupo.

Lagdaan ang NRCAT Statement of Conscience
Bumalik sa Tuktok