Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Dignidad ng tao
Isalin ang pahinang ito:

Indigenous Peoples

Obligado ang mga Oblates sa mga katutubo sa buong mundo, at nagsisikap na igalang ang kanilang kultura at mga hangarin habang naglilingkod sa kanilang mga pangangailangan. Pinagtibay namin ang mga karapatan ng mga Indigenous Peoples upang mabuhay ayon sa kanilang iba't ibang kultura, tradisyonal na kaalaman at espirituwal at relihiyosong gawi at suportahan sila sa kanilang mga pakikibaka. Kinikilala ang madalas na espirituwal na koneksyon sa kanilang mga lupang ninuno at mga lupain, nagtatrabaho kami upang ipagtanggol ang mga karapatan ng mga Katutubong Pamayanan tungkol sa paggamit at pangangalaga ng kanilang mga lupain at mga likas na yaman.

Ang mga Oblates ay nakikipagtulungan sa mga Indigenous Peoples in Asya at ang Pacific, Latin America at Hilagang Amerika. Sa maraming lugar, ang mga katutubong komunidad ay nakaharap sa mga banta sa kanilang lupain, ang mga mapagkukunan kung saan sila nakasalalay sa isang kabuhayan, o hindi maaaring ibalik na polusyon mula sa pagmimina. Ang mga partikular na pag-aalala ay ang mga sitwasyon na nakakaapekto sa mga Indigenous Peoples sa:

Ang mga Oblates na nagtatrabaho sa Indigenous Ministry ay nakilala sa Bolivia noong Agosto ng 2007. Doon, binuo nila ang isang Pahayag ng Misyon sa mga Katutubong Pamilya.

Higit pa sa Obligadong Ministeryo:

Bumalik sa Tuktok