Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Dignidad ng tao
Isalin ang pahinang ito:

Pag-oorganisa ng Komunidad na Pinagtitibay ng US

Sa Estados Unidos, ang mga Oblates sa buong bansa ay nasasangkot sa Organisasyon ng Komunidad na batay sa pananampalataya - isang nakabatay sa kongregasyon, tool ng pag-aayos ng aktibista upang makapagdulot ng hustisya sa lipunan at pang-ekonomiya.

Bilang isang kongregasyon, ang Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate ay isang miyembro ng Interfaith Funders (IF). Ito ay isang network ng siyam na batay sa pananampalataya at dalawang sekular na tagabigay ng suporta na nakatuon sa pagbabago ng lipunan at hustisya sa ekonomiya. Matuto nang higit pa ...

Organisasyon ng Komunidad na batay sa pananampalataya

Ang mga Oblates ay aktibong tagasuporta ng pananampalataya na nakabatay sa pag-oorganisa ng komunidad (FBCO) sa halos tatlumpung taon. Patuloy naming makita ito bilang isang tiyak at praktikal na paraan upang maipatupad ang pagtuturo ng Katolikong Panlipunan at upang magtrabaho para sa katarungan sa mga lokal na komunidad. Ang isang bilang ng mga Oblates at mga oblong na institusyon ay aktibong kasangkot sa lokal na pananampalataya na nakabatay sa mga proyekto ng pag-oorganisa ng komunidad sa kanilang mga lugar.

Ang Faith-Base Community Organizing (FBCO) ay isang kilusang nagtatrabaho upang maitaguyod ang inter-Faith, cross class, multi-etniko at multi-racial na mga organisasyong nasa katutubo upang mapabuti ang mga kondisyong panlipunan at pang-ekonomiya. Ang mga pangkat ng FBCO ay nakikita ang isa sa kanilang pangunahing tungkulin bilang pagbuo ng mga kasanayan sa pamumuno ng mga kalahok. Ang isang malakas na web ng mga ugnayan na itinayo sa gitna ng mga kongregasyon at iba pang mga institusyon ay tumutulong sa mga kalahok na i-pressure ang mga gumagawa ng desisyon sa antas ng lungsod, panrehiyon at pambansa upang makagawa ng mga kinakailangang pagbabago.

Matuto nang higit pa ...

Kabilang sa partikular na paglahok sa Obligasyon sa FBCO ang:
Karamihan sa mga grupong FBCO ay kaanib sa isa sa mga rehiyonal o pambansang mga network ng pagsasanay ng FBCO:

Bumalik sa Tuktok