Logo ng OMI JPIC

Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha

Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate  Lalawigan ng Estados Unidos

Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Dignidad ng tao: Pag-oorganisa ng Komunidad na Pinagtitibay ng US
Isalin ang pahinang ito:

Oblate Work sa Faith-based Community Organizing

Kabilang sa partikular na paglahok sa Obligasyon sa FBCO ang:

Karamihan sa Pamayanan na Nakabatay sa Pananampalataya Ang mga grupo ng pagsasama ay kaanib sa isa sa mga rehiyonal o pambansang mga network ng pagsasanay ng FBCO. Ang mga rehiyon at pambansang mga network ay

Bumalik sa Tuktok