Logo ng OMI

Oblate Work sa Faith-based Community Organizing

Kabilang sa partikular na paglahok sa Obligasyon sa FBCO ang:

Karamihan sa Pamayanan na Nakabatay sa Pananampalataya Ang mga grupo ng pagsasama ay kaanib sa isa sa mga rehiyonal o pambansang mga network ng pagsasanay ng FBCO. Ang mga rehiyon at pambansang mga network ay

Bumalik sa Tuktok