Logo ng OMI JPIC

Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha

Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate  Lalawigan ng Estados Unidos

Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Integridad ng Paglikha: Eco-Missions
Isalin ang pahinang ito:

Paano gumagana ang Eco-Missions?

Ang Eco-Mission ay isang eco-espirituwal na edukasyon para sa mga parokya na humantong, hanggang sa 2009, ni Fr. Darrell Rupiper, OMI. Fr. Darrell ay mananatili sa parokya para sa tatlong magkakasunod na weekend at dalawang buong linggo. Siya ay nangaral sa lahat ng mga liturhiya sa katapusan ng linggo. Sa isang linggo, nag-alok siya ng apat na sesyon ng gabi sa Espanyol at / o Ingles, kung kinakailangan. Ang mga DVD, video, artikulo, libro, at magasin ay ibinigay sa mga kalahok ng programa.

Sa pangalawang katapusan ng bawat parishioner ay makakatanggap ng isang listahan ng dalawampu't pitong praktikal na mga suhestiyon sa Earth Care. Sa Mass sa susunod na linggo, ang mga parishioner ay hiniling na gumawa ng nakasulat na pangako sa pagkilos. Ang mga pangako na ito ay mataas sa panahon ng panalangin na pinangungunahan ng magdiwang at paulit-ulit ng kongregasyon sa pagsasagawa ng Misa.

Ang ilang pastor ay hinimok ang mga pangkat ng parokya na dumalo sa mga sesyon na ito, na hinihiling na kanselahin ang mga regular na pagpupulong para sa isang linggo. Pinangunahan ang pamumuno sa parokya na dumalo sa mga sesyon upang malaman din nila ang paksa.

Ang isang pangunahing bahagi ng mga Eco-Missions na ito ay isang pangwakas na pulong ng organisasyon para sa mga nais matuto nang higit pa at nagtutulungan upang subukang mapanatili ang isang malusog na kalidad ng buhay sa ating planeta. Sa pulong na iyon, ang pansamantalang pamumuno at posibleng mga aktibidad ay makikilala. Ang grupo ay iniwan din ng mga mapagkukunan. Ang bawat grupo ay nagtalaga ng isang tao na nakikipag-ugnayan kay Fr. Darrell.

Tinanggap niya ang pagkakataong makipag-usap sa ibang mga grupo tulad ng mga senior citizen, mga klase ng CCD o iba pang mga bata sa paaralan. Tinanggap din ang radio, pahayagan at telebisyon.

Isinagawa ni Father Darrell ang Eco-Missions sa buong bansa. "Ang mga parishioner ay madalas na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa katotohanang ang paksang ito ay binibigkas mula sa pulpito at hinarap sa ating mga simbahan. Palaging nagpapahayag ng sorpresa ang mga pastor at kawani sa bilang ng mga dumadalo sa mga sesyon, ”Fr. Iniulat ni Rupiper.

************************************************** **********************************************

Bilang bahagi ng kanyang ministeryo, si Fr. Nagbigay si Darrell mapagnilay-nilay na mga panipi tungkol sa integridad ng paglikha.

Basahin ang isang profile ni Fr. Rupger sa Oblates Magazine

Ang isang aktibidad na ginagawa ng Eco-Mission ay ang Cosmic Walk. Matuto nang higit pa ...

 

Bumalik sa Tuktok