Logo ng OMI JPIC

Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha

Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate  Lalawigan ng Estados Unidos

Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Integridad ng Paglikha: Eco-Missions
Isalin ang pahinang ito:

Ang Cosmic Walk

Hanggang sa kamakailan ay pinaniniwalaan na ang paglikha ay naganap mga 10,000 taon na ang nakakaraan. Ngayon alam natin na 200 taon na bago isinilang si Moises, pinangasiwaan ni Haring Tut III ang ika-18 Dinastiyang ng Egypt at ang mga katutubong tribo ay naninirahan sa kontinente ng Hilagang Amerika.

Sa pamamagitan ng mga tuklas na pang-agham, alam natin ngayon na ang paglikha ay nagsimula mga 13.7 bilyong taon na ang nakalilipas at ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang Cosmic Walk ay isang pagdiriwang ng ritwal ng ilang 22 mga kaganapan sa naglalahad na kwento na naka-code sa aming sariling mga katawan. Fr. Gusto ni Darrell na paalalahanan ang mga kalahok na ang bawat atomo sa kanilang katawan ay 13.7 bilyon ang edad… .at na oo, tayo ay dust - star dust - gawa sa mga mineral tulad ng calcium, potassium at iron. Minsan ito sa isang bituin na nagngangalang Tiamat na naging isang supernova.

Para sa pagmumuni-muni na paglalakad, isang lubid na 150 talampakan ang haba ay na-spiral sa sahig. Nagsisimula ang ritwal sa gitna habang sinisindi at binubuhat ni Itay ang isang kandila na mataas ang pagdiriwang at paggunita sa simula ng paglikha. Basahin ang kahalagahan ng kaganapang iyon. Dalawampu't dalawang ilaw ang unti-unting lumilitaw - nagbubuhos ng sapat na ilaw upang mabasa ang mga palatandaan na nagpapaliwanag sa bawat kaganapan ng aming nagbubukas na kuwento. Kapag natapos na ito, inaanyayahan ang iba na kumuha ng kandila habang tahimik at mapanimdim na naglalakad sa Cosmic Walk at pinupuri ang ating Lumikha.

Ang isang talakayan ay sumusunod. Ang ehersisyo ay malakas na nakapapaliwanag at makabuluhan sa mga nakakaranas ng Cosmic Walk.

 

 

 

Bumalik sa Tuktok