Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Integridad ng Paglikha
Isalin ang pahinang ito:

Oblate Ecological Initiative (OEI)

Ang Oblate Ecological Initiative ay isang ministeryo ng Lalawigan ng US ng Missionary Oblates of Mary Immaculate. Ang Oblate Ecological Initiative ay batay sa paniniwala na:

Ang pagkilos sa ngalan ng hustisya, kapayapaan at integridad ng paglikha ay isang mahalagang bahagi ng ebanghelisasyon - Oblate Rule 9A

Bakit Missionary Ang mga Oblates ay sumusuporta sa isang inisyatibong ekolohiya?

Ang commitment ng Oblate na pangalagaan aming karaniwang tahanan ay malapit na nauugnay sa misyon sa mga mahihirap, dahil ang mga nabubuhay sa kahirapan ay kadalasang ang mga pinaka apektado ng mga krisis sa kapaligiran. Tulad ng sinabi ni Pope Francis sa Laudato Si, "Ituturo ko ang matalik na ugnayan sa pagitan ng mahirap at marupok ng planeta, na ang lahat ay konektado ..." (16). "Ngayon, gayunpaman, dapat nating mapagtanto na ang isang tunay na diskarte sa ekolohiya ay laging nagiging isang diskarte sa lipunan; dapat itong isama ang mga katanungan ng hustisya sa mga debate sa kapaligiran, upang marinig ang kapwa sigaw ng lupa at ang sigaw ng mga dukha. " (49)

Fr. Jack Lau, OMI, sa isang cooking workshop

Mga boluntaryo na nag-aalis ng mga nagsasalakay na species

Programang Literacy sa Lupa

Ang Oblate Ecological Initiative (OEI) ay nagsimula sa 2001 bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Kongregasyon na tumugon sa isang priyoridad na ipinahayag sa Mga Konstitusyon at Batas: "Ang pagkilos para sa katarungan, kapayapaan, at ang integridad ng paglikha ay isang mahalagang bahagi ng evangelization "(1997). Ang priyoridad na ito ay pinatunayan muli ng 36th Pangkalahatang Kabanata sa 2016: "Kami ay lalahok sa mga pagsisikap na pangalagaan ang integridad ng paglikha sa harap ng pagkasira ng kapaligiran. Patuloy naming patibayin ang aming pangako sa Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha (JPIC) "

Ang misyon ng OEI upang palalimin ang relasyon ng tao sa ating planeta, alam na habang inaalagaan natin ang integridad ng ating planeta, inaalagaan natin ang lahat ng tao na nakatira dito.

Kalinisang-puri Puso ni Maria magpasimula sa Godfrey, Illinois. (Photo courtesy ni Bro. Lester Antonio Zapata Guerrero, OMI)

Ang tatlong proyekto ay nagbibigay ng laman sa misyon na ito; ibig sabihin, La Vista Ecological Learning Center, Oblate Ecological Initiative Northeast, at ang Community Supported Garden sa La Vista.

  • La Vista Ecological Learning Centeray matatagpuan sa bakuran ng Immaculate Heart of Mary Novitiate sa Godfrey, Illinois. Ang 255 ektarya na ito ay nagbibigay ng sapat na pagkakataon upang ikonekta ang mga tao sa lupa sa pagsisikap na mapalalim ang aming ugnayan sa Earth, na pinagagaling ang paghati sa pagitan ng mga tao at planeta na nagresulta sa aming krisis sa ekolohiya at isang uri ng kahirapan sa espiritu. Ito ay isang pangunahing pokus ng Learning Center: upang matulungan ang mga tao na makita ang Tagalikha sa buong Paglikha at tratuhin ang natural na mundo bilang tunay na sagrado. Ang Learning Center ay nagtuturo sa mga Oblate at iba pa sa kamalayan sa ekolohiya, na pinagbatayan sa sagradong kwento ng paglikha. Ang mga pagsisikap sa edukasyon at eco-spiritual ay nakatuon sa maraming mga lugar: programs, workshops, grupo ng pag-aaral, tagapagsalita, pana-panahong pagdiriwang, pagsisikap sa ekolohiya, impormasyon sa web site, semi-taunang newsletter La Vista Visions at buwanang E-News
  • Ang Community Supported Garden sa La Vista nagsisilbing mapagkukunan ng pagpapanibago para sa kalusugan ng tao, panlipunan at pisikal sa kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain, ng pagbuo ng magkakaibang pamayanan, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hustisya sa lipunan. Nagpakita kami ng isang modelo para sa sari-sari, napapanatiling, maliit na pamayanan na suportado ng agrikultura sa pamamagitan ng responsableng pangangasiwa ng lupa at sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming magsasaka ng maaasahan at makatarungang kabayaran. Nirerespeto namin ang lupa, tubig at hangin sa pamamagitan ng mga organikong pamamaraan ng paglaki, sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig at sa pamamagitan ng pagbawas sa mga emissions ng fossil fuel sa hangin. Bawat taon mula nang 2003, ang Garden ay nakapagbigay ng higit sa isang daang mga pamilya na may mga pinalago na gulay. Alinsunod sa misyon ng Oblate sa mga nabubuhay sa kahirapan, ang sampung porsiyento ng mga pagbabahagi ay nakalaan para sa mga hindi kayang magbayad para sa buong bahagi. Bilang karagdagan, ang labis na ani ay naibigay sa Alton Crisis Food Pantry.
  • OEI NORTHEAST REGION pinagsama-sama ni Fr. Ang Norman Comtois, OMI, ay nagpapalawak ng misyon ng La Vista sa Hilagang Silangan na bahagi ng bansa kung saan nag-aalok siya ng mga retreat, workshops, grupo ng pag-aaral, direksyong espiritwal, nagmumuni-muni na Eukaristiya, at pana-panahong pagdiriwang sa lugar ng Lowell, Massachusetts. Sa kanyang ministeryo hinihimok niya ang mga kalahok na pagnilayan ang kagutom sa espiritu ng ating panahon, ipasok at maranasan ang kwento ng uniberso bilang pangunahing paghahayag, harapin ang pangunahing kabalintunaan ng paglikha, at sumali sa integridad ng paglikha. Basahin ang bio ni Norm Comtois at alamin ang tungkol sa kanyang mga programa dito.

Impormasyon sa Pagkontak
La Vista Ecological Learning Center
4300 Levis Lane
Godfrey, IL 62035
618-466-5004

La Vista Ecological Learning Center: www.lavistaelc.org
Community Supported Garden sa La Vista:   www.lavistaelc.org
Facebook: https://www.facebook.com/EcologicalLearningCenter

Direktor: Maxine Pohlman, SSND
Administrative Assistant: Mary Jo Jacobs
Direktor, OEI Northeast: Norman Comtois, OMI
Para sa karagdagang impormasyon: http://lavistaelc.org/staff.php

Bumalik sa Tuktok