Logo ng OMI

Pag-iinit ng mundo

Ang pag-init ng daigdig ay isang seryoso at kasalukuyang panganib. Ang mga Oblate mula sa Bangladesh hanggang Bolivia ay nagsisikap na tulungan ang mga tao na makayanan ang nadagdagang likas na kalamidad at nabawasan ang pag-ulan. Noong Pebrero 2007, ang Intergovernmental Panel sa Pagbabago ng Klima iniulat sa 90 na katiyakan na ang aktibidad ng tao ay nagdudulot ng pagbabago sa klima.

Sa pamamagitan ng ICCR Ang Oblate Faith Consistent Investing initiative ay tumatawag sa mga kumpanya upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran ng kanilang mga produkto at operasyon. Nagsimula na kami sa gawaing ito sa pamamagitan ng pagtuon sa mga korporasyon sa sektor ng enerhiya: lalo na langis at gas. Kasalukuyan kaming nakikipag-ugnayan sa Exxon-Mobil at Chevron Corporation upang himukin ang mas epektibong pagsukat, pagsubaybay at pagbabawas ng kanilang kabuuang emisyon ng greenhouse gas at sa Chevron Corporation, BP at iba pa sa mga problema na nauugnay sa pagsasamantala ng mga sands ng langis sa Canada.

Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa ICCR at CERES.

Bumalik sa Tuktok