Logo ng OMI

Extractive Industries

Extractive Industries - Paghahanap para sa Sustainable at Responsable Mining

Ang tradisyon ng aming pananampalataya ay tumatawag sa amin na igalang at ipagtanggol ang lahat ng Nilikha ng Diyos at tumayo sa pakikiisa sa mga mahihirap at mahina. Ang pandaigdigang gana para sa fossil fuel at iba pang mga mineral ay lumalakas nang mabilis. Gayunman, ang pagmimina at pagkuha ng enerhiya ay masidhing mapanghimasok, maaaring maging labis na nagpaparumi at masamang nakakaapekto sa mga nakapaligid na komunidad at kalikasan. Ang mga aktibidad na ito ay kaakit-akit sa mga mahihirap na pamahalaan ng bansa desperado para sa foreign exchange at sa ilalim ng presyon upang madagdagan ang mga serbisyo sa kanilang mga tao. Ito ay isang proseso na puno ng mga pagkakataon para sa pang-aabuso, katiwalian at maling paggamit ng mga likas na yaman na maaaring maiangat ang lahat ng mga mamamayan. Tapos nang tama at responsableng, ang mga industriya na mapag-agaw ay may potensyal na maging mga makina para sa pang-ekonomiya at panlipunang kaunlaran sa mga mayamang mapagkukunan ng bansa.

Mga Hamon sa Extractive Sector

Ang bago at pinalawak na paggalugad ng sektor na umaakit - lalo na sa Latin America, Africa at Asia - ay humantong sa mga protesta at paghingi ng tulong mula sa mga apektadong lokal na pamayanan, na ang ilan ay mga katutubo. Marami sa mga proyektong ito ay nakipag-ayos sa pagitan ng mga gobyerno ng bansa at mga pribadong korporasyon nang walang pahintulot sa lokal na komunidad.

Ano ang ginagawa namin

Ang aming trabaho sa mga korporasyon ay nakikipagtulungan sa iba pang mga namumuhunan at mga hindi pang-gobyerno na samahan. Ang gawaing ito ay pinagbatayan sa pakikiisa ng mga pakikibaka ng mga lokal na pamayanan at gumagamit ng mga tool tulad ng "Libreng Pauna at Malalaman na Pahintulot" at ang "Extractives Industry Transparency Initiative". Inililipat ng mga kagamitang ito ang mga korporasyon upang aktibong makisali at matugunan ang mga alalahanin ng mga katutubong komunidad bago ilunsad ang mga aktibidad sa paggalugad at pagkuha. Bilang isang pamayanan ng pananampalataya, naniniwala kami na mayroong "kaso sa negosyo" para sa mga kumpanya na mapanatili ang mabuting ugnayan sa mga lokal na komunidad at igalang ang kapaligiran habang nagpapatakbo ng isang minahan.

 Pagbisita sa Mine Site at Patuloy na Mga Dialog

Ang isang mahalagang layunin ng aming trabaho ay nakapagpapatibay ng transparency sa mga relasyon sa pagitan ng mga korporasyon, pamahalaan at iba pang mga kasosyo. Mga Obligasyong Misyonero Ang JPIC ay aktibong nakilahok sa mga dialogue sa pagitan ng mga miyembro ng industriya ng pagmimina at mga lider sa komunidad ng pananampalataya. Ang motibasyon para sa pakikipag-ugnayan na ito ay lumabas mula sa isang pangangailangan na kinilala ng mga lider ng industriya upang muling ipanindigan ang sektor ng pagmimina bilang isang maaaring maging kasosyo para sa mahabang panahon na napapanatiling pag-unlad sa mga komunidad ng host at mga lokal na pamahalaan.

Mula noong 2014 Mga Obligado ng Misyonero Ang JPIC ay nakipagtulungan sa mga namumuhunan upang libutin ang mga site ng pagmimina. Ang ilan sa mga pagpapatakbo sa pagmimina na binisita ay may kasamang mga sumusunod na kumpanya: MMG, Newmont, Anglo Gold Ashanti, Anglo American, at Rio Tinto. Pinapayagan ng mga pagbisitang ito na ibahagi ang mga minero
mga pananaw sa lupa na kasama ng mga kasangkot sa diyalogo at pakikipag-ugnayan. Ang mga pagbisita sa site na ito ay nagpaalam din sa pag-unawa sa teolohiko at nagtaguyod ng mabuting ugnayan sa pagitan ng mga kumpanya ng pagmimina at mga kalahok sa pananampalataya.

Nagbibigay din ang mga pagbisita ng isang pagkakataon upang maunawaan ang katangian ng lokal na pamayanan, ang positibo at negatibong mga epekto ng pagmimina sa isang partikular na pamayanan, rehiyon, at bansa, at mas malawak kung paano tumugon ang host company sa mga isyung ito. Missionary Oblate Fr. Ang Seamus Finn, OMI, ay nangunguna sa pagkukusa ng Mine Site at ang Oblates ay patuloy na nakikipag-usap sa corporate dayalogo sa maraming mga kumpanya ng pagmimina.

Ano ang Magagawa Mo

Ang mga lokal na pamayanan na apektado ng pagmimina lalo na ang mga mahihinang grupo tulad ng mga katutubong tao ay kailangang bigyan ng kapangyarihan. Suportahan ang mga aksyon na hinahamon ang mga mahuhusay na industriya upang isulong ang kabutihang panlahat at masuri sa ilaw ng kanilang epekto sa kapaligiran at suporta sa mga mahina, mahirap at mga katutubo.

Link:

Fr. Ang Seamus Finn's Speaks on Faith & Sustainable Development sa World Mining Congress

Dialogue on Life and Mining mula sa Latin America

Pagtatapos ng mapanirang Pagmimina

 

 

 

 

Bumalik sa Tuktok