Logo ng OMI

Pagboto ng iyong Proxy

imgname - shareholder_rights_wronged --- 50226711 - balotaMayroon ka bang stock sa mga korporasyong pag-aari ng publiko? Kung gayon, dapat kang makatanggap ng impormasyon mula sa mga kumpanyang iyon bago ang kanilang Taunang Mga Pangkalahatang Pulong (AGM) na may nakapaloob na balota ng proxy. Palakasin ang demokrasya sa Boardroom - sumali sa iba at suportahan ang pagbabago ng korporasyon na mahalaga sa iyo.

Kung mayroon kang namamahagi sa isang kumpanya, mayroon kang isang boses. Ang mga shareholder ay maaaring mag-file ng mga panukala sa mga kumpanya na namamahagi nila, at bumoto sa mga panukala na nais nilang gamitin ang kumpanya. Matuto nang higit pa sa AsyYouSow.org.

Mga tanong tungkol sa mga proxy at proxy na proseso? Bisitahin ang Spotlight ng SEC sa Mga bagay sa Proxy.

Bisitahin ang website ng ICCR para sa kanilang 2017 Mga Resolusyon ng Proxy at Gabay sa Pagboto.

Bumalik sa Tuktok