Logo ng OMI
OMI Ministries
Isalin ang pahinang ito:

Mga Nagkakaisang Bansa

Ang Obligasyon ng mga Missionary of Mary Immaculate ay kumakatawan sa mga miyembro nito sa Mga Nagkakaisang Bansa sa pamamagitan ng kaakibat nito sa Unibersidad ng Komunidad ng UN, Unit ng Lipunan ng Sibil at ECOSOC (Pang-ekonomiya at Panlipunan Konseho ng UN) sa pamamagitan ng VIVAT International. Ang VIVAT International ay isang pagsasama-sama ng mga relihiyong relihiyon na sumali upang kilalanin bilang isa sa pamamagitan ng ECOSOC. (Ang listahan ng mga miyembro ng VIVAT ay matatagpuan sa kanilang website).

Ang aming mga lugar ng trabaho ay karamihan sa mga Civil Society Organizations (CSO) at sa United Nations (UN) sa New York kasama ang Pang-ekonomiyang ad Social Council (ECOSOC)  minsan kasama ang General Assembly (GA) at mas madalas sa tanong ni Mga Karapatang Pantao sa Geneva (OHCHR).

Kung naaangkop ay ikinonekta din namin ang aming trabaho Mga internasyonal na obserbasyon sa United Nations.

Ang OMI at Vivat International ay kinikilala bilang Civil Society Organizations (CSO) ng United Nations at sinusuportahan namin ang Sustainable Development Goals bilang isang plano para sa pagkamit ng isang mas mahusay at mas napapanatiling hinaharap para sa lahat. Mag-click dito upang basahin higit pa tungkol sa ang UN Sustainable Pag-unlad Mga Layunin: 2015-2030.

Bagaman ang United Nations ay isang pang-internasyonal na samahan na pinamamahalaan at kumakatawan sa mga estado ng bansa, mayroong isang mahalagang papel para sa Mga NGO at kinatawan ng lipunan ng sibil. Ang mga kinatawan ng NGO ay maaaring lumahok sa UN fora, pagsumite ng mga komento at pag-aayos ng mga side event. Maaari silang naroroon sa karamihan sa mga bukas na sesyon at aktibong subaybayan ang mga talakayan. Mayroon silang tinig sa ilang mga pormal na sesyon, tulad ng mga pagpupulong ng mataas na antas ng pagpupulong na tinipon sa Financing for Development at inanyayahang lumahok sa mga roundtables.

Ang madalas na pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng bansa at mga tauhan ng UN ay nagbibigay sa amin ng pagkakataon na maihatid sa kanilang pansin ang mga katotohanan at pananaw ng mga nasa buong mundo na kasama namin. Kadalasan, ang impormasyon at karanasan na aming maibabahagi ay natatangi at lubos na pinahahalagahan.


Si Fr. Si Daniel Leblanc, OMI ay nagsisilbi ring sa Komite ng NGO sa Mga Karapatan ng Katutubong Tao  as 
Kalihim ng Komunikasyon.

Si Fr. Si Daniel ay naging miyembro ng Missionary Obplika ng Mary Immaculate mula pa sa 1971. Siya ay Canada, ngunit nagtrabaho sa Peru mula sa 1978 hanggang sa kanyang appointment sa Opisina ng Pangkalahatang Administrasyon ng JPIC sa Abril 2007. Kinakatawan niya ang Oblate Congregation, kinikilala bilang isang NGO sa United Nations, kung saan sinusundan niya ang gawain ng Mga Komisyon sa Pag-unlad sa Panlipunan, kabilang ang sub-komite sa pagtanggal ng kahirapan, Sustainable Development, ang Forum sa mga Katutubong Tao, Pananalapi para sa Pag-unlad at Paglilipat. Sa gawaing ito, nakikipagtulungan siya nang malapit sa VIVAT International.

Sa kanyang tatlumpung taon sa Peru, si Daniel ay nagsilbing pastor ng ilang mga parokya sa Diocese of Carabayllo (Lima) at sa matataas na gubat. Nagtrabaho siya sa iba't ibang mga isyu ng hustisya mula sa pagtulong sa mga biktima ng terorismo sa pagsisiyasat ng mga libingan at pagtulong upang dalhin ang mga perpetrator sa katarungan. Nag-aral din siya ng batas sa Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Sa loob ng maraming taon, siya ay isang miyembro, pati na rin ang Chair, ng Komisyon ng Katarungan, Kapayapaan at Integridad ng Paglikha ng Latin American OMI (JPIC).Link:

Bumalik sa Tuktok