Logo ng OMI
Kapayapaan
Isalin ang pahinang ito:

Sinusuportahan ng Oblates ang internasyonal na kilusan ng kapayapaan sa pamamagitan ng aktibong paglahok sa Pax Christi, ang pambansang Catholic Peace Movement. Nauunawaan namin na ang aming trabaho para sa pang-ekonomiya at panlipunang katarungan ay mahalaga sa gawain ng paglikha ng pundasyon para sa isang mapayapang mundo. Kasama sa pakikilahok ng partikular na kampanya sa kapayapaan ang suporta para sa:

Mangyaring bisitahin din ang website ng Washington DC Metro na kabanata ng Pax Christi.

Bumalik sa Tuktok