Logo ng OMI

Mga Link / Mga Mapagkukunan ng Website: Kapayapaan - Internasyonal

General:

Karapatang pantao

Africa:

Asya:

Bangladesh

Mga ulat sa Bangladesh

Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos; 2012 Report ng Mga Karapatang Pantao: Bangladesh; Inilabas ng Bureau of Democracy, Human Rights, at Labor, Marso 11, 2010

Pilipinas

Mga ulat sa Pilipinas:

Sri Lanka

Iba Pang Ulat sa Sri Lanka:

Mexico at Central America:

Haiti:

Gitnang Silangan:

Espirituwalidad ng Nonviolence & Peacemaking

Tingnan Ang website ni Pax Christi para mapagkukunan sa kabanalan ng di-karahasan at peacemaking.

Ang Pax Christi USA ay may mga mapagkukunan na dinisenyo para sa aktibismo sa Estados Unidos, na may ilan sa materyal na magagamit sa Espanyol.

Bumalik sa Tuktok