Logo ng OMI
Mga video
Isalin ang pahinang ito:

Maaari kang makahanap ng higit pang mga video sa aming YouTube channel.

VIDEO: 2023 Creation Care Calendars para sa Kuwaresma

 

Inaanyayahan ka namin na samahan kami ngayong Kuwaresma na gumawa ng mga aksyon upang makatulong na mapanatili ang dakilang regalo ng Diyos na Paglikha.

Aming mga kaibigan sa Lakas at Liwanag ng Interfaith, sa pakikipagsosyo Interfaith Partners para sa Chesapeake at EcoLatinos, ay gumawa ng mga nada-download na kalendaryo na maaaring iakma para sa iyong komunidad at may iba't ibang aksyon na maaari mong gawin sa panahon ng Kuwaresma.

Bisitahin ang kanilang website: ipldmv.org/lent 

Nawa'y magsilbing paalala ang panahon na ito sa ating pagtutulungan at ating panawagan na pangalagaan ang ating karaniwang tahanan.