Logo ng OMI
Balita
Isalin ang pahinang ito:

Kamakailang mga Balita

Feed News

News Archives


Pinakabagong Video at Audio

Mas maraming video at audio>

Mga Archive ng Balita »2016 World Social Forum


Fr. Seamus Finn, OMI, Nagsasalita sa Teolohiya at Liberasyon sa 2016 World Social Forum Agosto 17th, 2016

Ang World Forum on Theology and Liberation (WFTL) ay isa sa maraming mga parallel forums sa 2016 World Social Forum, na ginanap sa Montreal, Canada mula Agosto 9-14.

Fr. Si Seamus Finn, OMI, ay sumali sa isang talakayan ng panel noong Agosto 12 sa workshop na sinusuportahang OMI Lacombe: "Theology and Liberation: Pagbabahagi ng mga karanasan sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga mahihirap sa Canada at lampas sa mga hanggahan."Natuklasan ng workshop kung paano naging kasangkot ang mga Oblates of Mary Immaculate sa pagpapalakas sa mahihirap sa buong mundo sa nakalipas na mga taon ng 200.

WSFpresenters

Fr. Seamus Finn, OMI (sa kanan), kasama ang iba pang mga tagapagtanghal sa workshop ng OMI Lacombe na inisponsor: "Theology and Liberation: Pagbabahagi ng mga karanasan ng empowering sa mga mahihirap sa Canada at lampas sa mga hanggahan"


Binuksan ng 2016 World Social Forum sa Montreal, Canada Agosto 10th, 2016

Ang forum ay nagsimula noong Agosto 9 kasama ang daang mga tao na nagmamartsa mula sa La Fontaine Park patungo sa mga lansangan ng Montreal. Nagsimula noong 2001 sa Brazil, Ang World Social Forum (WSF) ay ang pinakamalaking pagtitipon ng lipunan sibil upang talakayin at makahanap ng mga solusyon sa kasalukuyang mga pandaigdigang problema. Ang tema ngayong taon ay: Kailangan ang isa pang mundo. Magkasama, posible.

 

(Mula kaliwa hanggang kanan) Fr. J. Antonio Ponce, OMI, Oblate JPIC; Fr. Kennedy Katongo, OMI, General Services ng JPIC; Fr. Warren Brown, OMI, Mga Pangkalahatang Serbisyo Kinatawan ng North American Region

Frs. J. Antonio Ponce, OMI, Kennedy Katongo, OMI, at Warren Brown, OMI, martsa sa Montreal kasama ang mga dadalo sa forum.

Fr. Kennedy Katongo, nanonood ng OMI sa mga araw ng pagbubukas ng 2016 World Social Forum.

Mga aktibista sa 2016 World Social Forum

 

Fr. Antonio Ponce, sumali ang OMI sa iba pang kalahok sa sibil sa World Social Forum. 

Bumalik sa Tuktok