Logo ng OMI
Balita
Isalin ang pahinang ito:

Kamakailang mga Balita

Feed News

News Archives


Pinakabagong Video at Audio

Mas maraming video at audio>

Mga Archive ng Balita »Fr. Harry Winter


Linggo ng Panalangin para sa Pagkakaisa ng Kristiyano, Ene. 18-25, 2023 Enero 13th, 2023

(Orihinal na nai-publish sa OMIUSA.ORG)

By Fr. Harry Winter, OMI

Logo ng 2023 Christian Unity
Sa kagandahang-loob ng Graymoor Ecumenical and Interreligious Inst.
Mula noong 1908, dumaraming bilang ng mga Kristiyano ang gumugugol sa linggong ito sa pananalangin at pagtutulungan. Bawat taon, ang Vatican at ang World Council of Churches (Protestante at Eastern Orthodox) ay pumipili ng isang tema. Ang tema ng taong ito ay nagmula sa USA.

Gaya ng binanggit ng ating Oblate Prayer Book, ipinagdiriwang natin bawat taon ang Linggo ng Panalangin para sa Pagkakaisa ng Kristiyano mula Enero 18-25 (pp. 73-76). Ang ating pagkakabaha-bahagi ay nakakasakit sa paraan ng pagtingin ng mga tao kay Jesus at sa Simbahan na Kanyang itinatag.

Konseho ng mga Simbahan sa Minnesota. Ang Minneapolis, MN ay naging flashpoint para sa mga panawagan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi sa panahon ng mga tugon ng mga komunidad sa pagpatay kay George Floyd. Nakatanggap ito ng pansin sa buong mundo.

Dr. Martin Luther King, Jr. Larawan: Unsplash

Ang temang pinili para sa taong ito ay “Gumawa ng Mabuti: Hanapin ang Katarungan,” mula sa Isaias 1:17. Ang mga materyales para sa bawat araw ay makukuha mula sa Graymoor Ecumenical & Interreligious Institute.:  www.geii.org.

Maraming miyembro ng Oblate Family ang naninirahan sa Minnesota. Nawa'y makiisa tayo sa kanila sa espiritu habang ipinagdiriwang natin ang 2023 Week. 

Ang pista opisyal ng Martin Luther King Jr. ay nagaganap sa Enero 16. Ang website ng Graymoor ay nagbibigay ng espesyal na materyal na nag-uugnay sa holiday sa Linggo ng Panalangin: i-click ang “Panalangin/Pagsamba,” at hanapin ang “Homily Notes, Dr. Martin Luther King Jr. Day.”

Panalangin para sa Kristiyanong Pagkakaisa

O Diyos ng katarungan at kapayapaan, Isa sa pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo, buhayin mo ang pagkakaisa ng iyong Simbahan sa lupa. Tulungan kaming makita na ang aming pagkakaisa ay higit pa sa pagkakaisa sa mga mahahalagang doktrina tungo sa isang aktibong pagkakaisa ng sangkatauhan sa iyo at sa isa't isa.

Patawarin mo kami sa hindi pag-alala na kami ay magkakapatid sa katarungan at katarungan sa ilalim ng iyong batas ng pag-ibig. Tulungan kaming tandaan na ang bawat isa sa amin ay nilikha ayon sa iyong Banal na larawan at na kami ay nakikibahagi sa dignidad bilang iyong mga anak. Pahintulutan ang iyong katarungan, O Panginoon, nang may awa upang patawarin at pagalingin ang aming mga nasirang relasyon. Pag-isahin kami sa isang pagsasamahan na nagpapaalaala sa aming binyag, na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, poot at pagkakabaha-bahagi sa kapangyarihan ng misteryo ng Paskuwa ni Hesukristo.

Ipagkaloob mo ang lahat ng ito, O Panginoon, sa kanyang pangalan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman, Amen.

 

 


Espesyal na Paglabas ng Mga Mapagkukunan para sa Linggo ng Pagkakaisang Kristiyano Enero 8th, 2021

PARA SA PAGLABAS SA LAHAT NG OBLATE, OBLATE INSTITUTIONS, at OMIUSA WEB:

(Tala ng Editor: Ang pagpapalabas ng balita na ito ay ipinadala ngayon (Enero 6) ni Fr. Jim Brobst na nagbabala sa komunidad ng Oblate (o Pamilyang Mazenodian) ng mga mapagkukunan na magagamit para sa linggo ng Christian Unity na inihanda ni Fr. Harry Winter, OMI. Fr. Winter's website, ang "Mission-Unity-Dialogue" ay maaaring ma-access DITO)

 Enero 6, tradisyonal na kapistahan ng Epipanya, Paghahayag ng Diyos sa mga Bansa

Para sa Lahat ng Miyembro ng Pamilyang Mazenodian:

Espesyal na pasasalamat kay Fr. Harry Winter, OMI, para sa masaganang pagguhit ng aming pagtuon sa mga mapagkukunang ito para sa paparating na linggo ng Christian Unity. Inilagay niya para sa amin ang ilang mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan para sa aming sariling pakikilahok sa mga gawaing misyonero na ito, kahit na ang pag-iingat sa pandemya ay pumipigil sa paraan ng pagtitipong ecumenical o interfaith sa mga tao.

 Koponan ng Admin

Sinabi ni Fr. James Brobst, OMI

Mangyaring suriin ang pp. 73-76 ng aming Oblate Prayer libro, na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng taunang Church Unity Octave, o Linggo ng Panalangin para sa Pagkakaisang Kristiyano. Inirerekumenda ko lalo na ang materyal para sa bawat parokya at pamayanan na inilathala ng Vatican at ng World Council of Chapters, na magagamit mula sa Graymoor: Pindutin dito. Ang tema ngayong taon ay ang "Abide in My Love. . . . Magbubunga Ka Nang Malalaki "(Jn.15: 1-17).

Kasama ang mga materyal na ito "Homily Notes, Araw ni Dr. Martin Luther King Jr.," na sa taong ito ay Lunes, Enero 18. Walang duda sa taong ito, sa kilusang Black Lives Matter, ay mas mahalaga kaysa dati habang patuloy nating nadaig ang mga epekto ng pagka-alipin sa USA.

Sa Linggo ng Panalangin, nagdarasal kami kasama ang mas maraming Evangelical Protestante kaysa dati. Ang mga ito ay aming mga kakampi habang paparating kami sa Enero 31 ng Marso sa Washington at sa iba pang lugar upang labanan ang mga epekto ng desisyon sa pagpapalaglag ng Roe vs Wade. Tatalikod ba sina Pangulong Biden at Bise-Presidente Harris mula sa kontrobersyal na posisyon ng Demokratikong Partido sa pagpapalaglag?

Maaari kang masiyahan sa mini-course sa Christian Unity na kinakatawan ng kalakip na "Ecumenical Vademecum."  Kahit na ito ay nakatuon sa mga obispo, malinaw na nakasulat ito para sa bawat Katoliko at sa bawat Kristiyano. Huwag hayaang masakop ka ng 50 pahina. Ito talaga ang kalahating pahina na ginagamit ng Vatican para sa ilang mga dokumento, at ang wika ay hindi gaanong panteknikal kaysa sa dati.

Si Papa Francis ay patuloy na nagtataguyod ng isang mahalagang Bagong Ebanghelisasyon, na gumagamit ng mga elemento mula sa Papa John Paul II at Benedict, at kasama ang kanyang espesyal na diin sa mga tao sa mga gilid.  Inaalerto niya kami sa dumaraming bilang ng mga drop-out na Katoliko, at mga hindi kabilang sa relihiyon. Bilang tulong para sa bawat miyembro ng Pamilyang Oblate, mangyaring kumunsulta marahil buwan-buwan sa lalawigan ng website na Mission-Unity-Dialogue. Maaari mong ma-access ito sa dalawang paraan, alinman sa pagpunta www.omiusa.org at pag-click sa Mission-Unity-Dialogue, ang ikalimang item sa kanan na "Naghahanap ng May Ano?" o direktang paggamit www.harrywinter.org.

Kumita tayo mula sa Linggong Panalangin para sa Pagkakaisang Kristiyano sa taong ito.

 Maaari ring i-download ang dokumento sa link na ito: Vademecum-EN.pdf (christianunity.va)

Rev. James P. Brobst, OMI

 Vicar Provincial para sa Mission & Ministry

Lalawigan ng Estados Unidos, Mga Oblado ng Misyonaryo ni Mary Immaculate


Misyonaryong Ekumenismo: Katarungan, Kapayapaan, Integridad ng Paglikha at Lutherans Oktubre 20th, 2016

by Fr. Harry Winter, OMI, Ministry of Mission, Unity, Dialogue (MUD), Lalawigan ng OMI USA
www.harrywinter.org

Fr.HarryWinterOMI

Rev. Harry E. Winter, OMI Coordinator ng Ministry of Mission, Unity and Dialogue

Ang paparating na pagbisita ni Pope Francis sa Sweden, Oktubre 31-Nob. 1, upang ipagdiwang ang ika-499 na anibersaryo ng pag-post ni Luther ng kanyang mga thesis, trumpeta ang kahalagahan ng parehong Justice, Peace & Integrity of Creation (JPIC) at Missionary Ecumenism. Ang pangkalahatang Kalihim ng Lutheran World Federation (LWF) ay nagsabi nito sa ganitong paraan: "Nadala ako ng malalim na paniniwala na sa pamamagitan ng pagtatrabaho patungo sa pakikipagkasundo sa pagitan ng mga Luterano at mga Katoliko, nagsusumikap kami patungo sa hustisya, kapayapaan at pagkakasundo sa isang daigdig na giniba ng hidwaan at karahasan. "

Ang kanyang kasosyo sa Katoliko, si Cardinal Kurt Koch, Pangulo ng Pontifical Council for Promoting Christian Unity, ay nagdagdag: "Ang Lutherans at mga Katoliko ay magkakaroon ng posibilidad ng pagdiriwang ng ekumeniko sa Repormasyon, hindi lamang sa isang praktikal na paraan, kundi sa malalim na kahulugan ng pananampalataya sa ipinako sa krus at nabuhay na mag-uli"(pindutin ang release mula sa parehong LWF at PCPCU, Jan. 25, 2016).

Ang mga eksperto tulad ni Norman E. Thomas ay binanggit na "Ngayon ang LWF ang pinakamalakas sa mga kawani at programa ng iba't ibang mga kumpanyang pang-kumpisal ng mundo"(Mga Misyon at Pagkakaisa, 2010, p. 122). Ang mga Oblates ng kurso ay magkasamang nagtutulungan sa mga Lutherans sa Germany, Scandinavia, at sa USA, lalo na sa ating mga mid-western states. Ngunit ang mga sumulat ng Lutheran ng 2013 joint booklet Mula sa Kaguluhan sa Komunyon darating din mula sa Brazil, Japan at Tanzania.

Inirerekumenda kong lubos ang 93 pp. Na buklet na ito, na maaaring basahin at ma-download sa website ng OMI USA sa Mission-Unity-Dialogue (www.harrywinter.org). Ang buklet ay isinulat upang maghanda para sa Oktubre 31-Nob. Pagdiriwang ng 1, 2016. Ang mga kabanata uno, lima at anim ay lalong nababasa at nauugnay.

Maraming salamat kay Arsobispo Roger Schwietz, OMI, na noong siya ay obispo ng Duluth, MN, ay inilaan sa akin ang tipang nilagdaan niya sa pagitan ng Diocese at ng Northeheast Minnesota Synod ng Evangelical Lutheran Church sa Amerika. Dito, malinaw na nakasaad ang kahalagahan ng JPIC at Missionary Ecumenism. "Pinapako namin ang ating sarili na:

  1. Ipagtapat sa Diyos at sa bawat isa ang aming nakaraan at kasalukuyang mga pagtatangi laban sa tradisyon, kasanayan at paniniwala ng bawat isa, at payagan ang Diyos na patawarin ang aming kasalanan laban sa bawat isa at sa Diyos. (1 John 1: 8-10)
  2. Kilalanin ang kahalagahan ng mga tradisyon ng bawat isa, alamin na pahalagahan ang mga kontribusyon ng bawat pagtatapat sa misyon at gawaing paglilingkod ng Simbahan, at ipanalangin ang araw na ipinagdiriwang namin ang Eukaristiya bilang isang pamayanan.
  1. Manalangin para sa isa't isa sa aming pagsamba, kapwa pampubliko at pribado, bilang tanda ng aming pagkakaisa kay Cristo, habang ang Banal na Espiritu ng Diyos ay umaakay sa atin sa isang mas bukas na pagkaunawa sa bawat isa.
  1. Makinig sa Banal na Kasulatan at sama-sama ay tinuturuan ng mga ito.  (2 Timothy 3: 16-17) 
  1.  Palakasin ang ating patotoo kay Kristo sa ating pakikibaka para sa kapayapaan at katarungan.   (Micah 6:8;  Luke 4:18-21)  

Ang lumalagong bilang ng mga dioceses sa USA ay may mga katulad na tipanan, ang ilan kabilang ang Episcopalians (Anglicans) ay tinatawag na LARC Covenants (Lutheran, Anglican at Romano Katoliko).

Nawa ang bawat Kristiyano na kasangkot sa Justice, Peace & Integrity of Creation (JPIC) ay manalangin para sa tagumpay ng pagpupulong sa Sweden. At naramdaman natin ang pagkakaugnay sa pagitan ng JPIC, Mission-Unity-Dialogue, at Espiritwalidad.

Magbasa nang higit pa: Ang pagtanggap sa 'Pahayag' ay isang Paglayo Mula sa Salungatan, Isinulat ni Dr. Scott Woodward na ang taunang Panalangin para sa Pagkakaisang Kristiyano ay maririnig sa buong linggo sa San Antonio.

Magbasa nang higit pa: Ang Oblate School of Theology ay Pumunta sa Paghahanda para sa Pagbisita ng Papa sa Sweden, on OMIUSA.org

Bumalik sa Tuktok