Nakaayos ayon sa Katarungan para sa mga Imigrante sa Kumperensya ng US para sa mga Katolikong Obispo, ang temang ito para sa pagdiriwang ng taong ito ay "Pagbubuo ng Komunidad ng Maligayang Pagdating." Binibigyang-diin nito ang aming responsibilidad at pagkakataon bilang mga Katoliko upang makisali at makilala ang mga bagong dating sa kanilang pagdating at tumulong upang mabawasan ang kanilang paglipat sa isang bagong buhay dito Ang nagkakaisang estado. Upang magbasa nang higit pa tungkol sa pagmamasid na ito at upang mag-download ng mga mapagkukunang pagbisita Justice for Immigrants 'website o sa link sa ibaba.

Ang mga materyales sa pag-aaral at iba pang mga mapagkukunan para sa National Migration Week ay magagamit para sa pag-download sa https://justiceforimmigrants.org/take-action/national-migration-week/.