Logo ng OMI
Mga Lugar na Tumuon: Dignidad ng tao
Isalin ang pahinang ito:

Economic Justice

"Sapagkat nagutom ako at binigyan mo ako ng pagkain, nauhaw ako at pinainom mo ako .... Tulad ng madalas mong gawin para sa isa sa pinakamaliit kong kapatid, ginawa mo ito para sa akin ”
(Mt. 25: 35-40).

"Ang buhay at mga salita ni Hesus at ang pagtuturo ng kanyang Simbahan ay tumatawag sa amin upang maglingkod sa mga nangangailangan at upang aktibong magtrabaho para sa katarungang panlipunan at pang-ekonomiya.

Ang mga karapatang pantao ang pinakamaliit na kundisyon para sa buhay sa pamayanan. Sa katuruang Katoliko, ang mga karapatang pantao ay hindi lamang kasama ang mga karapatang sibil at pampulitika kundi ang mga karapatang pang-ekonomiya. Tulad ng idineklara ni Papa John XXIII, "lahat ng mga tao ay may karapatan sa buhay, pagkain, damit, tirahan, pahinga, pangangalaga sa medisina, edukasyon, at trabaho." Nangangahulugan ito na kapag ang mga tao ay walang pagkakataong kumita, at dapat magutom at walang tirahan, tinatanggihan sila ng pangunahing mga karapatan. Dapat tiyakin ng lipunan na ang mga karapatang ito ay protektado. Sa ganitong paraan, titiyakin namin na ang pinakamaliit na kundisyon ng hustisya sa ekonomiya ay natutugunan para sa lahat ng ating mga kapatid. ” (Sinipi mula sa Economic Justice para sa Lahat, Pastoral Letter sa Katutubong Panlipunan Pagtuturo at sa Ekonomiya ng Estados Unidos; US Catholic Bishops, 1986)

Ang pag-aalala sa mahihirap ay laging nailalarawan ang buhay ni Oblate. Ang hustisya sa lipunan at pang-ekonomiya ay mahalaga sa espirituwal na Oblate. Kinikilala kung ang mga tao ay mahihirap dahil sa kawalang-katarungan, bilang kabaligtaran sa iba pang mga kadahilanan, ang mga Oblates ay magbahagi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang mapaglabanan ang kawalan ng katarungan.

Kabilang sa mga usapin sa katarungan sa ekonomiya ay ang

Mga Pundasyon ng Papal sa Katarungan sa Ekonomiya:

Available ang isang bagong mapagkukunan. Pinagsama ng New Hampshire abogado na si Brian T. McDonough Mga Pundasyon ng Papal sa Katarungan sa Ekonomiya - isang mahalaga at masusing compendium ng paksa. Ito ay nilikha bilang isang pagkilala kay James Malley, SJ, na ang karangalan sa Boston College Law School ay lumikha ng James Malley, SJ, Award Para sa Hindi Mabilis na Serbisyo. Maaari mong i-download ang PDF mula sa website ng CMSM.

Bumalik sa Tuktok