Logo ng OMI

tubig

Sa paggamit ng sobrang paggamit ng tubig, at pagtaas ng kakulangan sa maraming bahagi ng mundo, lalong napakahalaga ang napapanatiling at pantay na paggamit ng korporasyon sa tubig. Ang Oblates ay nakikibahagi sa malalaking mga gumagamit ng tubig ng korporasyon, na humihimok ng mas higit na kamalayan sa mga isyu, lalo na mula sa pananaw ng mga apektadong komunidad.

  1. Ang unang hakbang ay ang mapa at sukatin ang paggamit ng tubig at panganib. Kasama ng aming mga kasamahan sa ICCR, inirerekumenda namin ang mga tool at organisasyon na tumulong dito.
  2. Kapag ang paggamit ng tubig at panganib ay sinusukat, ang mga kumpanya ay karaniwang lumilipat sa pag-iingat at pagbabawas ng paggamit ng tubig at polusyon.
  3. Ang paggamit ng malaking paggamit ng tubig sa mga stressed watershed ay kritikal na kahalagahan.
  4. Hinihikayat namin ang transparent na pag-uulat sa paggamit ng tubig at panganib ng tubig sa pamamagitan ng CDP Tubig, nauunawaan na ang sinusukat ay pinamahalaan. Ang pag-uulat ay nagbibigay-daan sa mga shareholder at iba pa upang masuri ang lawak kung saan ang mga kumpanya ay sapat na namamahala sa panganib, pati na rin ang kanilang epekto sa mga lokal na komunidad at ecosystem.
  5. Hinihikayat namin ang pagkilala sa Karapatang Pantao sa Tubig  at ang makahulugang pakikipag-ugnayan ng mga apektadong komunidad. Tinulungan namin ang mga kumpanya na bumuo ng mga pahayag ng patakaran sa HR sa Tubig, at maglingkod sa Expert Advisory Group para sa HR sa Tubig Corporate Guidance na binuo ng CEO Water Mandate (UN Global Compact)

Ang ICCR ay bumuo ng isang Pahayag ng Mga Prinsipyo at Rekomendasyon para sa Sistema ng Pagtatag ng Tubig ng Kumpanya. Inilalahad ng dokumentong ito ang mga inaasahan at rekomendasyon ng ICCR tungkol sa paggamit at pamamahala ng tubig sa kumpanya.

Mangyaring bisitahin ang Website ng ICCR para sa mga mapagkukunan sa pangangasiwa ng corporate water. 

 

Bumalik sa Tuktok