Logo ng OMI
Balita
Isalin ang pahinang ito:

Kamakailang mga Balita

Feed News

News Archives


Pinakabagong Video at Audio

Mas maraming video at audio>

Manalangin para sa mga Mapayapang Halalan sa Congo

Nobyembre 15th, 2011

Pagdarasal para sa Kapayapaan sa Halalan ng Congo

Sa Nobyembre 28, ang Democratic Republic of the Congo (DRC) ay magsasagawa ng halalan. Ang isang delegasyon ng mga obispo ng Katoliko mula sa Konseho ng Katoliko sa Congo ay kamakailan lamang sa Washington DC, upang himukin ang pamayanan sa internasyonal na dagdagan ang bilang ng mga tagamasid sa internasyonal na susubaybay sa paparating na halalan at tiyakin na ang mga mineral at mapagkukunan ng DRC ay hindi ginagamit para sa ipinagbabawal na layunin. Ang halalan ay masigasig na pinaglalaban, kasama ang 11 na kandidato na nakikipaglaban para sa pagkapangulo, at halos 19,000 para sa humigit-kumulang 500 na puwesto sa parliamentary. Mayroong 32 milyong karapat-dapat na botante sa bansa.

Nagbigay ang apat na-isang organisasyon na nakabatay sa pananampalataya, makatao at karapatang pantao sa isang pahayag sa Oktubre na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa mataas na antas ng tensyon sa pulitika at sa lumalalang kalagayan sa seguridad. Tinawagan nila ang lahat ng Congolese at internasyonal na aktor na kasangkot upang gumawa ng mga kagyat na hakbang upang maiwasan ang karahasan sa elektoral, mas mahusay na protektahan ang mga sibilyan at matiyak ang kapani-paniwala, libre at patas na halalan. Sa gitna ng mga naka-sign papunta sa pahayag ay ang Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN) na ang mga miyembro ay halos Katoliko Relihiyoso o Missionary Instituto nagtatrabaho sa Africa at Europa. Pinananatili ng mga Obligasyong Missionary ang pagiging miyembro sa AEFJN. Gayundin, ang mga Obligasyong Missionary ay may makabuluhang naroroon sa Demokratikong Republika ng Congo kung saan nagtatrabaho sila sa mga parokya, edukasyon at nagpapatakbo ng mga proyekto sa pag-unlad.

Basahin ang buong pahayag ng pahayag (PDF) ng mga NGO na nagpapahayag ng pagmamalasakit sa lumalalang kalagayan ng seguridad sa DRC at tumawag para sa pagkilos.

Bumalik sa Tuktok