Logo ng OMI
Balita
Isalin ang pahinang ito:

Kamakailang mga Balita

Feed News

News Archives


Pinakabagong Video at Audio

Mas maraming video at audio>

Linggo ng Panalangin para sa Pagkakaisa ng Kristiyano, Ene. 18-25, 2023

Enero 13th, 2023

(Orihinal na nai-publish sa OMIUSA.ORG)

By Fr. Harry Winter, OMI

Logo ng 2023 Christian Unity
Sa kagandahang-loob ng Graymoor Ecumenical and Interreligious Inst.
Mula noong 1908, dumaraming bilang ng mga Kristiyano ang gumugugol sa linggong ito sa pananalangin at pagtutulungan. Bawat taon, ang Vatican at ang World Council of Churches (Protestante at Eastern Orthodox) ay pumipili ng isang tema. Ang tema ng taong ito ay nagmula sa USA.

Gaya ng binanggit ng ating Oblate Prayer Book, ipinagdiriwang natin bawat taon ang Linggo ng Panalangin para sa Pagkakaisa ng Kristiyano mula Enero 18-25 (pp. 73-76). Ang ating pagkakabaha-bahagi ay nakakasakit sa paraan ng pagtingin ng mga tao kay Jesus at sa Simbahan na Kanyang itinatag.

Konseho ng mga Simbahan sa Minnesota. Ang Minneapolis, MN ay naging flashpoint para sa mga panawagan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi sa panahon ng mga tugon ng mga komunidad sa pagpatay kay George Floyd. Nakatanggap ito ng pansin sa buong mundo.

Dr. Martin Luther King, Jr. Larawan: Unsplash

Ang temang pinili para sa taong ito ay “Gumawa ng Mabuti: Hanapin ang Katarungan,” mula sa Isaias 1:17. Ang mga materyales para sa bawat araw ay makukuha mula sa Graymoor Ecumenical & Interreligious Institute.:  www.geii.org.

Maraming miyembro ng Oblate Family ang naninirahan sa Minnesota. Nawa'y makiisa tayo sa kanila sa espiritu habang ipinagdiriwang natin ang 2023 Week. 

Ang pista opisyal ng Martin Luther King Jr. ay nagaganap sa Enero 16. Ang website ng Graymoor ay nagbibigay ng espesyal na materyal na nag-uugnay sa holiday sa Linggo ng Panalangin: i-click ang “Panalangin/Pagsamba,” at hanapin ang “Homily Notes, Dr. Martin Luther King Jr. Day.”

Panalangin para sa Kristiyanong Pagkakaisa

O Diyos ng katarungan at kapayapaan, Isa sa pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo, buhayin mo ang pagkakaisa ng iyong Simbahan sa lupa. Tulungan kaming makita na ang aming pagkakaisa ay higit pa sa pagkakaisa sa mga mahahalagang doktrina tungo sa isang aktibong pagkakaisa ng sangkatauhan sa iyo at sa isa't isa.

Patawarin mo kami sa hindi pag-alala na kami ay magkakapatid sa katarungan at katarungan sa ilalim ng iyong batas ng pag-ibig. Tulungan kaming tandaan na ang bawat isa sa amin ay nilikha ayon sa iyong Banal na larawan at na kami ay nakikibahagi sa dignidad bilang iyong mga anak. Pahintulutan ang iyong katarungan, O Panginoon, nang may awa upang patawarin at pagalingin ang aming mga nasirang relasyon. Pag-isahin kami sa isang pagsasamahan na nagpapaalaala sa aming binyag, na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, poot at pagkakabaha-bahagi sa kapangyarihan ng misteryo ng Paskuwa ni Hesukristo.

Ipagkaloob mo ang lahat ng ito, O Panginoon, sa kanyang pangalan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman, Amen.

 

 

Bumalik sa Tuktok