Logo ng OMI

Pagsasaayos ng Komunidad na Batay sa Pananampalataya - Ano ito?

Ang Pagsulong ng Komunidad na Pinagtitibay ng Pananampalataya (FBCO) ay isang proseso kung saan ang mga lokal na komunidad ng pananampalataya ay nagtitipon upang tugunan ang mga isyu ng abot-kayang pabahay, mga paaralan ng kalidad at mga ligtas na kapitbahayan sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iba't ibang pananampalataya, uri, multi-etniko at multi-racial. Ang mga Oblates ay nakikibahagi sa mga katutubo ng FBCO sa buong bansa.

Ang mga pangkat ng FBCO ay nakikita ang isa sa kanilang pangunahing tungkulin bilang pagbuo ng mga kasanayan sa pamumuno ng mga kalahok. Ang isang malakas na web ng mga relasyon ay binuo sa gitna ng mga kongregasyon at sa iba pang mga institusyon. Tinutulungan nito ang mga kalahok na i-pressure ang mga gumagawa ng desisyon sa antas ng lungsod, rehiyon at pambansa na gumawa ng mga kinakailangang pagbabago.

Ang pag-oorganisa ng pamayanan na batay sa pananampalataya ay naiiba nang malaki mula sa "mga pagkukusa na batay sa pananampalataya," na binibigyang diin ang pakikiramay at paglilingkod ngunit maiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa politika sa mga puwersa at institusyon na nag-iiwan ng nakakabahala na bilang ng mga tao na walang pagkain, walang pangangalaga sa kalusugan, walang bahay, at walang trabaho. Ang mga kongregasyon na kasangkot sa FBCO ay natuklasan ang lakas ng mga halaga at pangitain na pinagsasama nila, at nagtatrabaho upang baguhin ang kanilang sarili at ang kanilang mga institusyon at pamayanan.

Pinipili ng karamihan sa mga pangkat ng FBCO na makilahok sa isa sa mga pampook o pambansang pag-oorganisa ng mga network ng komunidad: Ang Pacific Institute para sa Organisasyon ng Komunidad, Mga Foundation ng Pang-industriya, Gamaliel Foundation, Direct Action at Research Training Center, Regional Congregations at Neighborhood Organisations Training Center, InterValley Project, ACORN at Pagsasaayos ng Pamumuno at Pagsasanay Center.

Paano Pinagtatrabahuhan ang Pagsulong ng Komunidad na Pinagtutulungan ng Komunidad

Ang mga pamayanan ng pananampalataya na nagsasagawa ng isang kampanya sa pag-oorganisa ng komunidad ay hinanap ang mga pinuno sa kanilang gitna - at makahanap ng nakakagulat na bagong talento. Sa pamamagitan ng pasyente, isa-sa-isang pag-uusap, natututo ang isang pamayanan na makuha ang hindi maigting na saktan at galit ng mga miyembro nito. Kinikilala ng mga tagapag-ayos ng klero, pinuno, at FBCO ang mga tao na ang kakayahan na manguna ay maaaring hindi hinimok, alukin sila ng pagsasanay, at hikayatin silang kilalanin ang mga ibinahaging pag-aalala ng mga miyembro ng komunidad.

Sa pamamagitan ng pag-hire ng mga sinanay na propesyonal na organizer, ang patuloy na pagpapalawak ng lupon ng tao ay bubuo ng mga istratehikong plano para sa pagkilos at umabot na bumuo ng mga relasyon sa ibang mga komunidad ng relihiyon, mga unyon, mga organisasyon ng komunidad, at mga paaralan. Ang mga ugnayan na iyon ay nailagay sa makapangyarihang mga network para sa pampublikong kabutihan.

Ang FBCO ay nakakakuha ng mga nakamamanghang resulta: pagpapalawak ng mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan, paglikha ng abot-kayang pabahay, pag-renew ng mga paaralan, at pagpapaunlad ng mga trabaho para sa mga taong nangangailangan sa kanila. Ang mga bagong lider na binuo para sa pampublikong pagkilos ay nag-aalok minsan hindi inaasahang bagong enerhiya at pangako; kapag nangyari ito, ang mga kongregasyon ay maaaring palakasin at maging ang pagbabago.

Karagdagang informasiyon…

Bumalik sa Tuktok